.

PH-

- 90 .

PH, ,

ph, - (-, ) .

- 5 .

, , .


.